Πολιτική

Η Tosoh Ελλάς αυτοπροσδιορίζεται ως ενεργό μέλος της κοινωνίας μέσα στην οποία αναπτύσσει δραστηριότητα και είναι συμμέτοχη στην προσπάθεια αντιμετώπισης, αλλά και στην προώθηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων, αναγνωρίζοντας ότι ως εταιρική οντότητα συνδιαμορφώνει τα δεδομένα της εποχής και συνευθύνεται για αυτά.

Η δραστήρια παρουσία της στην κοινωνία αποδεικνύεται από τις ποικίλες δράσεις της, τις άριστες σχέσεις συνεργασίας που διατηρεί με την κοινότητα που τη φιλοξενεί και τη συστηματική προσπάθεια διάχυσης της φιλοσοφίας της στα θέματα περιβάλλοντος και κοινωνικής ευαισθησίας.

Από την ίδρυσή της συνεργάζεται στενά με τους γείτονες Δήμους για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών της περιοχής, ενώ η επιστημονική της συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από το 1985, είναι ως σήμερα ενεργή.