Δράσεις

Στην Tosoh Ελλάς έχουμε διαμορφώσει τη μονάδα μας με τρόπο που να είναι επισκέψιμη για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς σκοπούς:

  • Διαθέτουμε το χώρο και το προσωπικό μας για ξεναγήσεις μαθητών και φοιτητών στον τομέα της παραγωγής και στις αντιρρυπαντικές εγκαταστάσεις του εργοστασίου.
  • Φιλοξενούμε τακτικά Έλληνες και ξένους φοιτητές για την πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης.
  • Διαθέτουμε τον εργαστηριακό εξοπλισμό μας για την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών, μεταπτυχιακών και άλλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 
  • Διοργανώνουμε ενημερωτικές εκδηλώσεις, που απευθύνονται τόσο στο προσωπικό μας, όσο και στους πολίτες της κοινότητας, σε θέματα ανακύκλωσης και γενικότερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. 

Στην ποικίλη δράση μας ενδεικτικά περιλαμβάνονται δωρεές σχολικού υλικού και εργαστηριακού εξοπλισμού σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οικονομική υποστήριξη πολιτιστικών διοργανώσεων, αθλητικών σωματείων και τοπικών συλλόγων, η εμπλοκή στις δράσεις του Δήμου για τη βελτίωση των υποδομών του, δενδροφυτεύσεις κ.ά.