ΕΤΑΙΡΙΑ

Επενδύσεις

Από ιδρύσεώς της, η Tosoh Ελλάς έχει επενδύσει πάνω από 40.000.000€ για τον εξοπλισμό των εγκαταστάσεών της, ενώ για την αναβάθμιση της παραγωγικής μονάδας και τον αντιρρυπαντικό εξοπλισμό της δαπανά ετησίως πάνω από 1.000.000€.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, συναλλάσσεται καθημερινά με ένα μεγάλο δίκτυο παραγωγικών δυνάμεων, για το οποίο κάθε χρόνο επενδύει 20.000.000€, τονώνοντας την αγορά και συμβάλλοντας σημαντικά στην οικονομία της Βόρειας Ελλάδας.

Η αμιγώς εξαγωγική εμπορική δραστηριότητα του οργανισμού αντιστοιχεί σε ετήσιες δαπάνες για χερσαίες και θαλάσσιες μεταφορές, ύψους 1.500.000€.