ΕΤΑΙΡΙΑ

Η φιλοσοφία μας

Όραμά μας στην Tosoh Ελλάς είναι να αποτελούμε υποδειγματικό μοντέλο βιομηχανίας, να είμαστε πρωτοπόροι και περήφανοι για την εταιρία μας.

Για μας, ποιότητα σημαίνει σεβασμός στον πελάτη και μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών του, με τρόπο που να εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος και η εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Με την πεποίθηση ότι τα παραπάνω είναι κυρίαρχοι αναπτυξιακοί παράγοντες έχουμε δεσμευτεί για την εφαρμογή των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ISO 9001, ISO 14001 και ISO 50001. Δημιουργούμε το κατάλληλο κλίμα για την τήρησή τους και βελτιωνόμαστε συνεχώς για την επίτευξη των στόχων που διαγράφουν.