ΕΤΑΙΡΙΑ

Ταυτότητα

Η Tosoh Ελλάς Α.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1973 με την επωνυμία Tekkosha Ελλάς Α.Β.Ε. από τις ιαπωνικές εταιρίες Tekkosha και Mitsubishi Corporation, με συμμετοχή στο μετοχικό της κεφάλαιο 65% και 35% αντίστοιχα.

Το 1987, στο πλαίσιο της νέας ταυτότητας της μητρικής εταιρίας, μετονομάστηκε και, μέχρι σήμερα, φέρει την επωνυμία του ιαπωνικού ομίλου Tosoh Corporation, ενός από τους πιο αναγνωρισμένους παγκοσμίως παραγωγούς και προμηθευτές ανόργανων χημικών, πετροχημικών και εξειδικευμένων υλών.

Με έδρα τη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου στη Θεσσαλονίκη, λειτουργεί από το 1976 και δραστηριοποιείται στην παραγωγή Ηλεκτρολυτικού Διοξειδίου του Μαγγανίου, εμπορικά γνωστού ως E.M.D., ενός εξειδικευμένου χημικού προϊόντος, που αποτελεί το βασικό συστατικό των ξηρών στοιχείων (μπαταρίες).

Από τον Δεκέμβριο του 2021 η μητρική εταιρία Tosoh Corporation κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Η λιτή και ευέλικτη οργανωτική δομή της Tosoh Ελλάς στηρίζεται σε μια απλοποιημένη κλαδική διάρθρωση, που υποστηρίζει τόσο την αποτελεσματική διαχείριση του κάθε τομέα ξεχωριστά, όσο και τη συνολική εποπτεία της λειτουργίας του οργανισμού.

chart_en.png

Η Tosoh Ελλάς είναι μέλος του International Manganese Institution (IMnI), μη κερδοσκοπικού οργανισμού που εκπροσωπεί τους παραγωγούς, προμηθευτές και καταναλωτές Μαγγανίου και μαγγανιούχων προϊόντων και έχει σκοπό την παροχή καθοδήγησης, με γνώμονα τη βιωσιμότητα και την κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals), συστήματος καταγραφής και εκτίμησης των πιθανών κινδύνων των χημικών ουσιών για την υγεία και ασφάλεια του ανθρώπου και της φύσης, η Tosoh Ελλάς ανέλαβε το ρόλο του lead registrant για την κατάθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του προς έγκριση φακέλου του, για λογαριασμό των ενδιαφερόμενων παραγωγών και εισαγωγέων Διοξειδίου του Μαγγανίου στην Ευρώπη.

Ως ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών, εντάσσεται στις μεγάλες χημικές βιομηχανίες της Ευρώπης, που εκπροσωπούνται από το CEFIC (European Chemical Industry Council).

ISO 9001: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 14001: Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

ISO 50001: Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας

ISO_50001.png