Παραγωγή

Πρώτη ύλη για την παραγωγή E.M.D. είναι το ορυκτό Διοξείδιο του Μαγγανίου. 

Το υλικό που προκύπτει από την επεξεργασία του ορυκτού, με τελικό στάδιο τη διαδικασία της ηλεκτρόλυσης, είναι το Ηλεκτρολυτικό Διοξείδιο του Μαγγανίου (E.M.D.), με μορφή σκόνης και ιδιότητες που το καθιστούν ιδανική πρώτη ύλη για την κάθοδο των ξηρών στοιχείων (μπαταρίες).