Έρευνα & Ανάπτυξη

Στόχος της Tosoh είναι να συνεισφέρει στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο του τομέα της συνολικά και ειδικότερα, στην τελειοποίηση του E.M.D. που προορίζεται για χρήση σε μπαταρίες υψηλής αποφόρτισης, κατάλληλες για συσκευές, των οποίων η λειτουργία απαιτεί πολλή ενέργεια σε μικρό χρόνο.

Η ερευνητική της δραστηριότητα καθοδηγείται από τις παγκόσμιες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και προσανατολίζεται με βάση τις ανάγκες των κατασκευαστών ξηρών στοιχείων, αποσκοπώντας να συνεπικουρήσει στην τελειοποίηση των τελικών τους προϊόντων.

Οι προσπάθειες του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης της Tosoh στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του E.M.D. που παράγει, αλλά και στην αναβάθμιση της όλης παραγωγικής διαδικασίας, από την επεξεργασία της πρώτης ύλης, μέχρι την συσκευασία του τελικού προϊόντος, στην αποτελεσματικότερη δυνατή αξιοποίηση των υλών, στην εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων και στη μείωση των υπολειμμάτων της παραγωγής.

Η βασική έρευνα για το E.M.D. διεξάγεται στο Διεθνές Τεχνολογικό Κέντρο της Tosoh Corporation, στο Nanyo της Ιαπωνίας. Τα αποτελέσματα των ερευνών βρίσκουν, σε πρώτο στάδιο, εφαρμογή στη μονάδα παραγωγής της Tosoh στη Hyuga και στη συνέχεια υιοθετούνται από την Tosoh Ελλάς.

Η μονάδα μας στη Σίνδο διαθέτει εργαστηριακή και μεγάλη πιλοτική μονάδα για την προσομοίωση της ηλεκτρόλυσης και της τελικής κατεργασίας προϊόντος, καθώς και ένα σύγχρονο χημείο, με πλήρη εργαστηριακό εξοπλισμό και όργανα υψηλής τεχνολογίας για εξειδικευμένες αναλύσεις. Υποστηρίζεται από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης που εργάζεται για τη διασφάλιση της ποιότητας του E.M.D. και την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Διαθέτουμε το εργαστήριο και τον εξοπλισμό μας σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ενώ λόγω της υψηλής τεχνολογίας και εξειδίκευσης των οργάνων που διαθέτουμε, συχνά, πραγματοποιούμε αναλύσεις για λογαριασμό άλλων οργανισμών, στο πλαίσιο επιστημονικών συνεργασιών.