Προγράμματα

Κατά το διάστημα 2001-2010, η Tosoh Ελλάς, με γνώμονα τη βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων, σχεδίασε και πραγματοποίησε μια σειρά έργων που βελτίωσαν δραστικά τους περιβαλλοντικούς της δείκτες. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι:

  • Αντικατάσταση του καυσίμου μαζούτ υψηλού θείου με φυσικό αέριο.
  • Εγκατάσταση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001.
  • Εγκατάσταση μετεωρολογικού σταθμού.
  • Επέκταση του συστήματος διαβροχής των δρόμων και σύνδεση του συστήματος με το μετεωρολογικό σταθμό.
  • Εγκατάσταση ηχομειωτήρων για τη μείωση του θορύβου στο σύστημα αποκονίωσης των μύλων άλεσης του τελικού προϊόντος και της αποκονίωσης του τμήματος Κατεργασίας Τελικού Προϊόντος.
  • Αντικατάσταση του πύργου απορρόφησης με νέο μεγαλύτερης δυναμικότητας για τον έλεγχο των εκπομπών Υδροθείου (H2S) που προκύπτουν από τη διεργασία της Θείωσης.
  • Αντικατάσταση πυκνωτών που περιείχαν μονωτικό υλικό PCB με πυκνωτές φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας.
  • Εγκατάσταση οργάνων αυτόματης παρακολούθησης των εκπομπών σκόνης στο Τμήμα Κατεργασίας Τελικού Προϊόντος.
  • Εγκατάσταση συστήματος απόσμησης στο χώρο της ηλεκτρόλυσης.
  • Εγκατάσταση συστήματος για την αξιολόγηση προμηθευτών και υπεργολάβων, με βάση την περιβαλλοντική τους επίδοση.

Water Consumption
m3 / tonne
2003 = 100

Heat Energy Consumption
KWh / tonne
2003 = 100