ΝΟΜΙΚΑ

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης


Ακολουθούν οι Όροι Χρήσης για τον διαδικτυακό τόπο της Tosoh Hellas A.I.C. (εφεξής "Tosoh" ή "εμείς"), www.tosoh-hellas.gr/. Με τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, κάθε χρήστης συμφωνεί με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλούμε σταματήστε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.

Οι παρόντες όροι είναι πιθανό να τροποποιούνται, να προστίθενται νέοι ή να καταργούνται κάποιοι από αυτούς με το πέρασμα του χρόνου. Με τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου μετά από οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή, προσθήκη ή κατάργηση, συμφωνείτε με την εν λόγω αλλαγή, προσθήκη ή κατάργηση. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά τους Όρους Χρήσης για οποιαδήποτε μεταβολή, καθώς δεν προβλέπεται ειδικότερη μνεία.

Νομική ικανότητα

Με τη χρήση του ιστότοπου μας, δηλώνετε ότι έχετε την νόμιμη ηλικία καθώς και τη νομική ικανότητα για να συνάψετε συμβάσεις.

Αποποίηση ευθυνών

ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Ο ΠΑΡΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ: (i) ότι αυτός ο δικτυακός τόπος ή οποιαδήποτε υπηρεσία παρέχεται από αυτόν, όπως για παράδειγμα η σύνδεση με ιστότοπους ηλεκτρονικού εμπορίου που επιλέγουμε να συμπεριλάβουμε, θα λειτουργεί αδιάκοπα ή χωρίς λάθος, (ii) ότι το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου δεν θα περιλαμβάνει λάθη και (iii) ότι κάθε ελάττωμα ή διακοπή της υπηρεσίας θα διορθωθεί ή θα επαναληφθεί αμέσως. Ειδικότερα, συμφωνείτε ότι κατά τη διακριτική μας ευχέρεια και ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, μπορούμε (α) να αναστείλουμε προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία αυτού του δικτυακού τόπου ή οποιουδήποτε τμήματος αυτού για οποιονδήποτε λόγο, όπως ενδεικτικά μεταξύ άλλων, της συντήρησης του ιστότοπου εν γένει ή τμηματικά, και (β) να αλλάξουμε ή να καταργήσουμε οποιοδήποτε τμήμα αυτού του ιστότοπου (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τους ιστότοπους ηλεκτρονικού εμπορίου που επιλέγουμε να συμπεριλάβουμε).

Η παροχή συνδέσμων προς ιστότοπους τρίτων γίνεται αποκλειστικά για τη δική σας εξυπηρέτησή. Κατά την πρόσβαση σας σε ιστότοπους τρίτων, συμφωνείτε ότι το πράττετε από δική σας επιλογή και αποδεχόμενοι κάθε κίνδυνο καθώς και ότι η Tosoh δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε διαφορά ή απώλεια ενδεχομένως προκύψει. Συμφωνείτε επίσης ότι δεν εκπροσωπούμε, εγγυούμαστε ή προωθούμε ιστότοπους τρίτων ούτε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή πληροφορίες που αυτοί διαθέτουν.

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΟΥΜΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΣ ΤΟΠΟ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ ΕΜΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΗ, ΕΑΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΔΕΝ ΛΑΒΕΤΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ.

Πέρα των όσων γραπτώς αναφέρονται, δεν παρέχουμε καμία εγγύηση κανενός είδους, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή χρήση, μη παραποίησης ή ακρίβειας. Εάν το εφαρμοστέο δίκαιο συνεπάγεται οποιαδήποτε εγγύηση, η μοναδική και αποκλειστική σας προστασία για οποιαδήποτε ενδεχόμενη παραβίαση είναι η διακοπή της χρήσης του ιστότοπου μας.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΥΧΑΙΕΣ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ Ή ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ, ΟΠΩΣ ΚΙ ΑΝ ΑΥΤΕΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ, ΕΙΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΑΠΟ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ) Ή ΑΛΛΩΣ, ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

Εάν καμία από τις ως άνω αποποιήσεις ευθύνης δεν εφαρμόζεται, θα προσδιορίζεται από αρμόδιο δικαστήριο η ευθύνη μας έναντι σας για τη χρήση αυτού του ιστότοπου ή του περιεχομένου ή της λειτουργίας του. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, η συνολική μας ευθύνη δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα $100.00. Στην περίπτωση που περιορισμός ευθύνης δεν εφαρμόζεται από το καθ΄ ύλην και κατά τόπον για εσάς αρμόδιο δικαστήριο, ο ως άνω περιορισμός ενδέχεται να μην ισχύει.

Αγορές προϊόντων

Αν επιλέξουμε να εφαρμόσουμε εμπορικές συναλλαγές ηλεκτρονικά και επιτραπεί η αγορά των προϊόντων και υπηρεσιών μας μέσω του ιστότοπού μας, για αυτές τις αγορές ισχύουν πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις. Εάν εφαρμόσουμε ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές, (i) θα δημοσιεύσουμε τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις πωλήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου σε αυτόν τον ιστότοπο, (ii) συμφωνείτε ότι οι παρόντες Όροι Χρήσης ενσωματώνουν τους εν λόγω αναρτηθέντες όρους και προϋποθέσεις πώλησης στο σύνολό τους iii) στην περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ αυτών των Όρων Χρήσης και των εν λόγω αναρτηθέντων όρων και προϋποθέσεων πώλησης, θα υπερισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις πώλησης, (iv) κανένας από τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν μπορεί να ερμηνευτεί έτσι ώστε να τροποποιεί τους όρους και προϋποθέσεις πώλησης, (v) θα μπορούμε να τροποποιούμε, προσθέτουμε ή καταργούμε όρους και προϋποθέσεις πώλησης ανά διαστήματα και είναι δική σας ευθύνη να ελέγξετε για οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή κατάργηση πριν παραγγείλετε προϊόντα ή υπηρεσίες μας και ( vi) η παραγγελία προϊόντος ή υπηρεσίας μας θα συνεπάγεται την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων πώλησης που βρίσκονται αναρτημένοι στον ιστότοπό μας τη δεδομένη στιγμή.

Περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου

Είμαστε νόμιμοι κύριοι (ή δικαιοδόχοι χρήσης) του συνόλου του περιεχομένου του ιστότοπού μας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, όλων των κειμένων, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων και διαδικτυακού περιβάλλοντος. Κάθε πληροφορία που εμπεριέχεται στον διαδικτυακό μας τόπο προστατεύεται από τους εφαρμοστέους νόμους, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και ευρεσιτεχνιών.

Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, μεταφόρτωση ή διανομή του περιεχομένου του ιστότοπού μας με οποιουδήποτε μέσο (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μέσω εντύπων, οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας, ηλεκτρονικού υπολογιστή ή διακομιστή), εκτός εάν αυτό επιτρέπεται ρητά από τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Επιτρέπεται η μεταφόρτωση ενός και μόνο αντιγράφου πληροφοριών που βρίσκονται στον ιστότοπό μας καθώς και η χρήση των αναρτηθέντων σε αυτόν τον ιστότοπο πληροφοριών στις ακόλουθες περιπτώσεις – εάν δεν κάνετε καμία αλλαγή στις πληροφορίες, εάν χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες για την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών μας ή για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση, και τέλος εάν δεν αφαιρείτε ή τροποποιείτε οποιαδήποτε δήλωση κατοχύρωσης ιδιοκτησίας που αναρτήσαμε μαζί με την πληροφορία, ενδεικτικά μεταξύ άλλων, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων ή καταχωρημένων εμπορικών σημάτων (©, ™ ή ®). Συμφωνείτε να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή πληροφοριών που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Κατά τη χρήση των πληροφοριών που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο, δεν θα πρέπει να δεχθείτε ή να υποθέσετε ότι υπάρχει οποιαδήποτε δήλωση ή εγγύηση εάν αυτή δεν αναφέρεται ρητώς.

Τα εμπορικά μας σήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν δημοσίως μόνο με προηγούμενη έγγραφη άδεια από εμάς.

Περαιτέρω, η χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου και του περιεχομένου του θα πρέπει να συμμορφώνεται αυστηρά με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς περί εξαγωγών.

Απαγορευμένες ενέργειες

Γενικά, όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, είναι απαραίτητη η συμμόρφωσή σας με όλους τους ισχύοντες νόμους καθώς και τους παρόντες Όρους Χρήσης. Έτσι, θα πρέπει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, να μην χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας για οποιασδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που ενδεχομένως παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρίας μας ή κάθε τρίτου. Ορισμένες από τις δραστηριότητες που αναφέρουμε παρακάτω δεν απαγορεύονται μόνο από τους παρόντες Όρους Χρήσης, αλλά είναι και παράνομες σύμφωνα με το νόμο.

Η δικτυοπαραβιάση, η παράνομη αλίευση κωδικού πρόσβασης ή άλλες παρόμοιες μη εξουσιοδοτημένες μέθοδοι σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε τμήμα του ιστότοπου μας ή σε οποιοδήποτε σύστημα ή δίκτυο συνδέεται με τον ιστότοπό ή το διακομιστή μας. Ομοίως, δεν επιτρέπεται να παραβιάσετε μέτρα ασφαλείας ή ελέγχου ταυτότητας που έχουμε εφαρμόσει στον ιστότοπό μας ή σε οποιοδήποτε δίκτυο συνδέεται με τον ιστότοπό μας. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση του ιστότοπου μας για να αποκτήσετε προσωπικές πληροφορίες τρίτων χρηστών ή πελατών μας, ενδεικτικά μεταξύ άλλων, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό πιστωτικής κάρτας. Συμπεριλαμβάνονται και μέθοδοι όπως η αντίστροφη αναζήτηση και ο εντοπισμός. Απαγορεύεται επίσης η παρέμβαση στη χρήση του ιστότοπου οποιουδήποτε τρίτου ή η παρεμβολή στην κανονική λειτουργία του ιστότοπου.

Απαγορεύεται η απόκρυψη ταυτότητας με τη χρήση της ταυτότητας τρίτου προσώπου ή οντότητας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε φανταστικές διευθύνσεις ή διευθύνσεις τρίτων ως δικές σας, εκτός αν έχετε εξουσιοδοτηθεί για αυτό από τον τρίτο. Δεν επιτρέπεται η χρήση παραπλανητικών αναγνωριστικών ή κεφαλίδων για την επικοινωνία σας που να παραποιούν την πηγή ή την τοποθεσία σας.

Επιπλέον, απαγορεύεται η ιστοσυγκομιδή σελίδων, οι διαδικτυακές αράχνες και τα ρομπότ, η βαθιά ζευξη ή άλλη αυτόματη ή μη αυτόματη συσκευή, διαδικασία ή πρόγραμμα με σκοπό την πρόσβαση ή την παρακολούθηση του ιστότοπού μας ή οποιοδήποτε τμήματος αυτού. Ούτε επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε τέτοιας συσκευής, διαδικασίας ή προγράμματος για να παρακάμψετε τη δομή πλοήγησης του ιστότοπού μας ή για να αποκτήσετε οποιαδήποτε πληροφορία η οποία δεν υπήρχε πρόθεση να διατεθεί μέσω του ιστότοπού μας από εμάς. Άλλες απαγορευμένες ενέργειες περιλαμβάνουν τη δημιουργία αδικαιολόγητα μεγάλου φορτίου στη δομή του ιστότοπου ή οποιουδήποτε συστήματος ή δικτύου συνδεδεμένου με τον ιστότοπο.

Καταχωρήσεις

Απαγορεύεται να δημοσιεύσετε ή να μεταδώσετε στον ιστότοπό μας παράνομο, απειλητικό, δυσφημιστικό, συκοφαντικό, άσεμνο, πορνογραφικό ή άλλο υλικό που παραβιάζει την έννομη τάξη.

Οποιοδήποτε υλικό, πληροφορία ή άλλη επικοινωνία διαβιβάζετε μέσω του διαδικτυακού μας τόπου θα θεωρείται μη εμπιστευτική και κοινή. Με την διαβίβαση τέτοιου υλικού, πληροφορίας ή άλλης επικοινωνίας, δηλώνετε ότι έχετε πλήρη κυριότητα (συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων και ευρεσιτεχνιών) και εξουσία σε αυτήν και ότι κανένας τρίτος δεν διατηρεί ιδιοκτησιακά δικαιώματα υπέρ αυτής. Με το παρόν συμφωνείτε στην ελεύθερη αντιγραφή, διανομή, ενσωμάτωση ή με άλλο τρόπο χρήση των υλικών, πληροφοριών ή επικοινωνιών που διαβιβάζετε μέσω της παρόντος ιστότοπου για οποιονδήποτε εμπορικό ή μη εμπορικό σκοπό, από εμάς ή τα πρόσωπα που εμείς ορίζουμε. Αυτή η παράγραφος δεν ισχύει για τα προσωπικά σας στοιχεία. Ανατρέξτε στην ενότητα "Απόρρητο και ασφάλεια" παρακάτω για την πολιτική απορρήτου μας.

Ευθύνη αποζημίωσης

Στην περίπτωση κολάσιμων πράξεων αμέλειας ή δόλου σχετικά με το περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου, τη χρήση ή πρόσβασή σας σε αυτόν ή σχετικά με τα όσα ως άνω αναφέρθηκαν, θα έχετε υποχρέωση να μας αποζημιώσετε και θα πρέπει να μας προφυλάσσετε, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών, διευθυντών, μετόχων, συνεργατών, υπαλλήλων και αντιπροσώπων της εταιρίας μας, έναντι κάθε απαίτησης, ζημίας, υποχρέωσης, εξόδων και αποζημιώσεων (συμπεριλαμβανομένων των δικηγορικών αμοιβών).

Απόρρητο και ασφάλεια

Παίρνουμε πολύ σοβαρά τη διασφάλιση της ιδιωτικότητάς σας. Παρακαλούμε μεταβείτε στο κεφάλαιο "Πολιτική Απορρήτου" για τη δήλωση απορρήτου της εταιρίας μας. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ενσωματώνουν τη Δήλωση Απορρήτου στο σύνολό της. Ενδέχεται να αλλάζουμε την πολιτική απορρήτου μας ανά διαστήματα. Ανατρέξτε στη Δήλωση Απορρήτου για την ανακοίνωση οποιασδήποτε τροποποίησης.

Παρά τις προσπάθειές μας να διατηρήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες και την κάθε επικοινωνία σας μαζί μας ιδιωτικές, με το παρόν συμφωνείτε ότι οι η μετάδοση πληροφοριών μέσω Διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Πληροφορίες που αποστέλλετε καθώς και κάθε επικοινωνία με τον ιστότοπό μας ενδέχεται να υποκλαπούν και να προβληθούν από τρίτους. Κάτι τέτοιο είναι πιθανό ακόμη και στην περίπτωση ειδοποίησης κρυπτογραφημένης μετάδοσης ορισμένων πληροφοριών, όπως οι πληροφορίες πιστωτικών καρτών.

Στην περίπτωση δημιουργίας λογαριασμού χρήστη στον ιστότοπό μας, για να διατηρήσετε το απόρρητο των πληροφοριών σας, παρακαλείσθε να κρατάτε μυστικό τον κωδικό πρόσβασης στο λογαριασμό σας. Σε περίπτωση που σας επιτρέψουμε να δημιουργήσετε λογαριασμό στον ιστότοπό μας, (i) είστε υπεύθυνος να διασφαλίσετε ότι κανένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο δεν λαμβάνει ή αποκτά γνώση του κωδικού πρόσβασης σας, (ii) οφείλετε να μας ειδοποιήσετε αμέσως εάν υποψιάζεστε ή γνωρίζετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή πρόσβαση, (iii) οφείλετε να μην χρησιμοποιήσετε λογαριασμό άλλου προσώπου που δημιουργήθηκε στον ιστότοπό μας, εκτός εάν έχετε τη ρητή άδεια του συγκεκριμένου προσώπου, (iv) ενδέχεται να κριθείτε νομικά υπεύθυνος για τυχούσα απώλεια που υφίσταται η εταιρία ή τρίτος χρήστης από την μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή πρόσβαση στον προσωπικό σας λογαριασμό (v) δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια δική σας ή άλλου κατόχου λογαριασμού που προκύπτει από τη χρήση από εσάς του λογαριασμού του άλλου κατόχου και (vi) δεν θα έχουμε την υποχρέωση συμμετοχής ή παρέμβασης σε οποιαδήποτε δική σας διαφορά με τον άλλο κάτοχο λογαριασμού.

Δικαιώματα δημοσιότητας των προσωπικών σας πληροφοριών και δραστηριοτήτων

Συμφωνείτε ότι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων δεν επεκτείνεται σε παράνομη συμπεριφορά ή συμπεριφορά που παραβιάζει δικαιώματα τρίτων ή της εταιρίας μας ή συμπεριφορά κατά παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης.

Στο πλαίσιο της συμμόρφωσής μας με οποιοδήποτε εφαρμοστέο δίκαιο, δικαστική απόφαση, κυβερνητική απαίτηση ή άλλη νομική διαδικασία, θα αποκαλύψουμε προσωπικές σας πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητάς σας) που έχουμε στην κατοχή μας ή / και οποιαδήποτε επικοινωνία ή πληροφορία που μας έχετε αποστείλει μέσω του ιστότοπού μας. Επιπλέον, ενδέχεται να αποκαλύψουμε προσωπικές σας πληροφορίες που έχουμε στην κατοχή μας ή / και οποιαδήποτε επικοινωνία ή πληροφορία που μας έχετε αποστείλει μέσω του ιστότοπού μας, εάν το κρίνουμε απαραίτητο ή κατάλληλο για (i) την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης, (ii) να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε αξίωση τρίτου για ενδεχόμενη καταστρατήγηση δικαιωμάτων (iii) την προστασία της ιδιοκτησίας ή / και της ασφάλειας άλλων χρηστών του ιστοτόπου μας, πελατών μας, του κοινού ή / και των εαυτών μας (συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσώπων και υπαλλήλων μας).

Γενικοί όροι και εφαρμοστέο δίκαιο

Αυτοί οι Όροι Χρήσης αποτελούν στο σύνολό τους τη συμφωνία του εκάστοτε χρήστη του ιστότοπου με εμάς και υπερισχύουν έναντι όλων των αντίστοιχων προηγούμενων προφορικών και γραπτών συμφωνιών. Αυτοί οι Όροι Χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν μόνο από εμάς. Καμία τροποποίηση από εσάς δεν θα γίνει δεκτή ή θα είναι εκτελεστή εναντίον μας. Σε καμία περίπτωση, οποιαδήποτε αποτυχία ή καθυστέρηση από την πλευρά μας επιβολής κάποιου όρου της παρούσας δεν μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από την εφαρμογή του συγκεκριμένου όρου, ή μερική επιβολή του όρου ή παραίτηση ή διακοπή των ενεργειών για την επιβολή του όρου, ή απαγόρευση μελλοντικής εφαρμογής του εν λόγω όρου ή οποιουδήποτε άλλου όρου των παρόντων Όρων Χρήσης. Εάν παραιτηθούμε από την εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων από τους παρόντες Όρους Χρήσης για μια συγκεκριμένη περίπτωση, αυτή η παραίτηση δεν μπορεί να επεκταθεί και σε οποιαδήποτε άλλη συνθήκη. Όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη χρήση και την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο και όλες οι διαφορές που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση ή την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο διέπονται από τους εγχωρίους νόμους (όπου δεν εφαρμόζονται οι αρχές περί σύγκρουσης νόμων). Τα τοπικά δικαστήρια θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σχετίζεται με τη χρήση ή την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο και κάθε χρήστης συμφωνεί με την καθ’ ύλη και κατά τόπον αρμοδιότητα. Εάν κάποιο τμήμα αυτών των Όρων Χρήσης κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο ως άκυρο ή μη εφαρμόσιμο, οι λοιπές διατάξεις παραμένουν σε πλήρη ισχύ και επιφέρουν τα σχετικά αποτελέσματα και σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζονται ή ακυρώνονται. Επιπλέον, οι όροι που κρίνονται άκυροι ή μη εκτελεστοί θα παραμένουν σε ισχύ για την εφαρμογή τους σε περιοχές όπου αυτοί κρίνονται έγκυροι και εκτελεστοί.

Η παραβίαση οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης μπορεί να οδηγήσει σε ανεπανόρθωτη και συνεχιζόμενη ζημία για την εταιρία για την οποία δεν υφίσταται με το παρόν επαρκής νομική προστασία. Σε μια τέτοια περίπτωση, έχουμε το δικαίωμα να καταφύγουμε σε πρόσθετα ένδικα μέσα.

Το μέρος που θα δικαιωθεί σε οποιαδήποτε αγωγή που προκύπτει από ή σχετίζεται με τη χρήση ή την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο δικαιούται εύλογης αποζημίωσης για δικηγορική αμοιβή καθώς και για έξοδα και αμοιβές που προκύπτουν από την εν λόγω αγωγή.

Οποιαδήποτε αξίωση εναντίον μας, η οποία προκύπτει από ή σχετίζεται με τη χρήση ή την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, πρέπει να υποβληθεί εγγράφως, να απευθύνεται στη διεύθυνση της εταιρίας μας και να υποβληθεί εντός ενός έτους από την εμφάνιση της αξίωσης.

Λοιπές αρμοδιότητες

Διαχειριζόμαστε και λειτουργούμε τον ιστότοπό μας εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο έξω από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έχει ευθύνη να συμμορφώνεται με οποιονδήποτε νόμο τυχόν ισχύει.

Tosoh Hellas A.I.C.; Αναθεώρηση 01, 29 Ιανουαρίου 2013

© Tosoh Hellas A.I.C. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.