ΕΤΑΙΡΙΑ

Ανθρώπινο δυναμικό

Κοινοποίηση

Αν αυτή η σελίδα δεν εμφανίζεται σωστά, δοκιμάστε να δείτε σε ένα διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης στο Web (Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox).

Η σημαντικότερη επένδυση μιας εταιρίας είναι οι άνθρωποι που την κινούν.

Το όραμα της Tosoh Ελλάς είναι να έχει εργαζόμενους περήφανους για την εταιρία τους.

Η φιλοσοφία μας στηρίζεται στην δια βίου απασχόληση, τη διαρκή επιμόρφωση και αξίες που προάγουν την συνεργασία και την επικοινωνία.

Επιμόρφωση

Στην Tosoh Ελλάς, η εκπαίδευση και επιμόρφωση των ανθρώπων μας αποτελεί συνεχή επιδίωξη και καθοριστικό παράγοντα για την αποδοτική λειτουργία και την αναπτυξιακή πορεία της εταιρίας.

Στόχος των πολύπλευρων εκπαιδευτικών δράσεων είναι η διασφάλιση της ποιότητας, του περιβάλλοντος, της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, η ασφαλής χρήση των μηχανών, η εξοικείωση με νέες τεχνολογίες και η εξέλιξη κάθε εργαζομένου, ώστε να καθίσταται δυνατή η ανάληψη νέων ρόλων και αρμοδιοτήτων.

Ως βασικότερη μέθοδος εκπαίδευσης προκρίνεται το on-the-job training και τα εσωτερικά σεμινάρια, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των νεοεισερχόμενων.

Όλες οι εκπαιδευτικές δράσεις πραγματοποιούνται σε συνδυασμό με την πρακτική της μετακίνησης των εργαζομένων σε όλα τα τμήματα του εργοστασίου, ώστε να αποκτάται άποψη και εμπειρία για την παραγωγική διαδικασία συνολικά.

Σταθερά υποστηρίζεται η απόκτηση διάφορων επαγγελματικών αδειών για την προσωπική εξέλιξη των εργαζομένων.

Για την επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της, η Tosoh Ελλάς επενδύει ίδια κεφάλαια, επιπλέον των πόρων που παραχωρούνται από την πολιτεία (ΛΑΕΚ 0,45%) και διατηρεί συνεργασίες με διάφορους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

Ενδεικτικά, πραγματοποιούνται τακτικές επιμορφώσεις επάνω σε θέματα:

 • Τεχνικά
 • Πυρασφάλειας
 • Υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας
 • Ιατρικά και Πρώτων Βοηθειών
 • Διαχείρισης των συστημάτων ISO της εταιρίας
 • Τεχνολογίας και εξέλιξης των μπαταριών
 • Οικονομικά, διοικητικά και εργασιακά

Παροχές

Στην Tosoh Ελλάς έχουμε δημιουργήσει και εξελίσσουμε ένα σύγχρονο πακέτο παροχών με βασικούς πυλώνες:

Υγεία και Ασφάλεια

 • Ομαδική ασφάλιση ζωής και ατυχημάτων του προσωπικού μας.
 • Ομαδική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των εργαζομένων και των οικογενειών τους.
 • Ετήσιες δωρεάν ιατρικές εξετάσεις για όλο το προσωπικό.
 • Τράπεζα αίματος, σε συνεργασία με το σωματείο εργαζομένων.
 • Μεταφορά των εργαζομένων από και προς τις εγκαταστάσεις μας.

Οικογένεια

 • Εθιμικά δώρα για το προσωπικό μας κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα ανήλικα τέκνα τους.
 • Οικονομικές διευκολύνσεις, όταν παρίσταται ανάγκη, στο πλαίσιο ενός ευέλικτου και ευνοϊκού μισθολογικού προγράμματος.
 • Διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων και συνεστιάσεων.
 • Ιδιωτικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα

Αναγνώριση και Ανταμοιβή

 • Σύστημα Bonus

Θέσεις Εργασίας

Στην Tosoh Ελλάς επενδύουμε σε ανθρώπους με γνώσεις και θέληση και σε αυτούς εμπιστευόμαστε την εξέλιξη της εταιρίας.

Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος της ομάδας μας ή να αποκτήσετε επαγγελματική εμπειρία σε τομείς τεχνικής, διοικητικής ή οικονομικής κατεύθυνσης, στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης, συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας ή αποστείλατε αίτηση ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].